Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Kỹ năng giao tiếp và thực hành tốt tại nhà thuốc
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Thanh Bình, Lê Viết Hùng
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 615.4/K600N
Mô Tả Vật Lý: 235  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dịch tễ dược học: Sách đào tạo dược sĩ đại học
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Thanh Bình
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2013
Số phân loại: 615.1/D302T
Mô Tả Vật Lý: 226  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: