Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Danh lục tài nguyên dược liệu tỉnh Lâm Đồng năm 2017
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Thọ Biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 615
Mô Tả Vật Lý: 354  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Danh lục tài nguyên dược liệu tỉnh Lâm Đồng năm 2017
Số tập:
Tác giả: TTND.DSCKII. Nguyễn Thọ Biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 615
Mô Tả Vật Lý: 354  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cây thuốc Lâm Đồng
Số tập:
Tác giả: DS. Nguyễn Thọ Biên chủ biên
Nhà Xuất Bản: Sở y tế Lâm Đồng
Năm xuất bản: 1996
Số phân loại: 615.32
Mô Tả Vật Lý: 264  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cây hoa Đà Lạt làm thuốc
Số tập:
Tác giả: Ds. Nguyễn Thọ Biên
Nhà Xuất Bản: Y Học
Năm xuất bản: 2013
Số phân loại: 615.32
Mô Tả Vật Lý: 148  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: