Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Bài giảng giải phẫu học Tập 2: Thân mình- Ngực bụng- Thần kinh trung ương-Giải phẫu học đại cương
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Quang Quyền
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 611/B103GI
Mô Tả Vật Lý: 543  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài giảng giải phẫu học Tập 1: Chi trên - chi dưới- đầu mặt cổ
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Quang Quyền
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 611/B103GI
Mô Tả Vật Lý: 536  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: