Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Bào chế đông dược
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Nhược Kim,Trần Thúy,Lê Thị Hồng Hoa...
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại: 615/B108CH
Mô Tả Vật Lý: 251  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Y học cổ truyền: Sách đào tạo bác sỹ đa khoa
Số tập:
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Nhược Kim
Nhà Xuất Bản: Y Học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 615.8
Mô Tả Vật Lý: 219  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Y học cổ truyền: Sách đào tạo bác sỹ đa khoa
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Nhược Kim
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 615.8/Y600H
Mô Tả Vật Lý: 239  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Châm cứu và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc: Sách đào tạo bác sĩ chuyên khoa y học cổ truyền
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Nhược Kim, Trần Quang Đạt
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 615.8/CH120C
Mô Tả Vật Lý: 390  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Nội kinh
Số tập:
Tác giả: Trần Thúy, Nguyễn Nhược Kim, Vũ Nam
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 615.88/N452K
Mô Tả Vật Lý: 302  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: