Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Dị ứng học đại cương
Số tập:
Tác giả: A.Đ.AĐo; Nguyễn Năng An; Trương Đình Kiệt dịch
Nhà Xuất Bản: Mir- Maxcơva, Y học
Năm xuất bản: 1986
Số phân loại: 616.07
Mô Tả Vật Lý: 343  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dược lâm sàng
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Năng An
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1999
Số phân loại: 615.1/D557L
Mô Tả Vật Lý: 325  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: