Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Sổ tay điều dưỡng cộng đồng và sức khỏe gia đình: Tài liệu dịch để tham khảo
Số tập:
Tác giả: Marcia Stanhope, Ruth N.Knollmueller; Nghiêm Xuân Đức, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Huỳnh Ngọc, Nghiêm Minh Nguyệt dịch
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 711  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tâm lý học y học- y đức
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Ngọc chủ biên
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 150.61
Mô Tả Vật Lý: 119  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: