Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Lý thuyết xác suất
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Duy Tiến, Vũ Viết Yên
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 519
Mô Tả Vật Lý: 395  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Trịnh Công Sơn-Tôi là ai, là ai
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Duy, Nguyễn Trọng Chức biên soạn
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2013
Số phân loại: 780.92
Mô Tả Vật Lý: 584  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chẩn đoán hình ảnh: Dùng đào tạo bác sỹ đa khoa
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Duy Huề, Phạm Minh Thông
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 616.07/CH502Đ
Mô Tả Vật Lý: 383  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sản khoa
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Duy Tài
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 618/S105PH
Mô Tả Vật Lý: 181  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bệnh lý dạ dày tá tràng
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Duy Thắng
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 616.3307/B256L
Mô Tả Vật Lý: 224  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: