Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Bào chế đông dược
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Đức Quang
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 615.19-615.8/B108CH
Mô Tả Vật Lý: 443  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
Đông dược -- Bào chế
 
Dược vật tân biên và ứng dụng lâm sàng
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Đức Quang, Nguyễn Quang Thiền
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2019
Số phân loại: 615/D557V
Mô Tả Vật Lý: 458  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: