Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Giáo trình kỹ năng y khoa
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Đức Hinh, Lê Thu Hòa
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2019
Số phân loại: 610.711/GI108TR
Mô Tả Vật Lý: 438  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài giảng kỹ năng y khoa
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Đức Hinh, Lê Thu Hòa
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 610.711/B103GI
Mô Tả Vật Lý: 438  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: