Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Điều dưỡng hồi sức cấp cứu
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Đạt Anh
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 610.7/Đ309D
Mô Tả Vật Lý: 239  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Xử trí cấp cứu đột quỵ não
Số tập:
Tác giả: Uchino Ken, Pary Jennifer,Grotta James; Nguyễn Đạt Anh, Mai Duy Tôn
Nhà Xuất Bản: Thế giới
Năm xuất bản: 2013
Số phân loại: 616. 810 6/X550TR
Mô Tả Vật Lý: 326  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng các bệnh nội khoa tập 1: Dành cho sinh viên đại học điều dưỡng
Số tập: Tập 1
Tác giả: Lê Thị Bình, Nguyễn Văn Chi, Nguyễn Đạt Anh
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 610.7/Đ309D
Mô Tả Vật Lý: 167  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng các bệnh nội khoa tập 2: Dành cho sinh viên đại học điều dưỡng
Số tập:
Tác giả: Lê Thị Bình, Nguyễn Văn Chi, Nguyễn Đạt Anh
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 610.7/Đ309D
Mô Tả Vật Lý: 159  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cẩm nang xử trí tai biến mạch máu não
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Đạt Anh
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 616.81/C120N
Mô Tả Vật Lý: 423  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: