Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Bài tập toán cao cấp
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Đình Trí chủ biên
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 510
Mô Tả Vật Lý: 191  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo trình toán cao cấp
Số tập: T.2
Tác giả: Nguyễn Đình Trí chủ biên
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 510
Mô Tả Vật Lý: 221  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo trình toán cao cấp
Số tập: T.1
Tác giả: Nguyễn Đình Trí chủ biên
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 510
Mô Tả Vật Lý: 271  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài tập toán cao cấp
Số tập: T1
Tác giả: Nguyễn Đình Trí chủ biên
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 510
Mô Tả Vật Lý: 248  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: