Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Sổ tay dùng cho giáo viên y học
Số tập:
Tác giả: David Newble, Rober Cannon; Phan Thục Anh, Nghiêm Xuân Thành dịch
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1993
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 162  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Những vấn đề y tế thường gặp ở các nước nhiệt đới: Sách chỉ dẫn rõ ràng dễ hiểu
Số tập:
Tác giả: C.R.SChull; Đặng Xuân Lạng, Nghiêm Xuân Thành dịch
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1992
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 449  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: