Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Bệnh học nội khoa
Số tập: Tập 2
Tác giả: Ngô Quý Châu
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 616.07/B256H
Mô Tả Vật Lý: 623  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bệnh học nội khoa
Số tập: Tập 1
Tác giả: Ngô Quý Châu
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 616.07/B256H
Mô Tả Vật Lý: 550  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Triệu chứng nội khoa Tập 1
Số tập:
Tác giả: Ngô Quý Châu
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 616/TR309CH
Mô Tả Vật Lý: 567  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Triệu chứng nội khoa Tập 2
Số tập:
Tác giả: Ngô Quý Châu
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 616/TR309CH
Mô Tả Vật Lý: 499  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bệnh hô hấp: Dùng cho bác sỹ và học viên sau đại học
Số tập:
Tác giả: Ngô Quý Châu
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2013
Số phân loại: 616.200711/B256H
Mô Tả Vật Lý: 639  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa: Cẩm nang nghiệp vụ của bác sĩ lâm sàng
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Quốc Anh, Ngô Quý Châu
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 616.00711/H561D
Mô Tả Vật Lý: 798  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: