Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Sức mạnh của những việc nhỏ: Tại sao những việc nhỏ làm nên sự khác biệt
Số tập:
Tác giả: Linda Kaplan Thaler, Robin Koval; Nguyễn Thị Hằng dịch
Nhà Xuất Bản: Thanh Hóa
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 158.1
Mô Tả Vật Lý: 183  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sức mạnh của sự tử tế: Cách chinh phục giới kinh doanh bằng sự tử tế
Số tập:
Tác giả: Linda Kaplan Thaler, Robin Koval; Trịnh Ngọc Minh dịch
Nhà Xuất Bản: Thế giới mới
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 0  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: