Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Nghiên cứu khoa học y học Tập 1:Phương pháp viết đề cương nghiên cứu
Số tập: Tập 1: Phương pháp viết đề cương nghiên cứu
Tác giả: Lưu Ngọc Hoạt
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 610.721/PH561PH
Mô Tả Vật Lý: 184  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Nghiên cứu khoa học y học Tập 2: Phân tích và trình bày kết quả nghiên cứu
Số tập: Tập 2: Phân tích và trình bày kết quả nghiên cứu
Tác giả: Lưu Ngọc Hoạt
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 610.721/PH561PH
Mô Tả Vật Lý: 99  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: