Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Kỹ năng giao tiếp và thực hành tốt tại nhà thuốc
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Thanh Bình, Lê Viết Hùng
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 615.4/K600N
Mô Tả Vật Lý: 235  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Pháp chế dược
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Thị Thái Hằng, Lê Viết Hùng
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 615.344 041 6/PH109CH
Mô Tả Vật Lý: 335  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: