Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Giáo trình con người và môi trường
Số tập:
Tác giả: Lê Văn Khoa chủ biên, Đoàn Văn Cánh, Nguyễn Quang Hùng, Lâm Minh Triết
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại: 613.1
Mô Tả Vật Lý: 311  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường
Số tập:
Tác giả: Lê Văn Khoa chủ biên, Phan Văn Kha, Phan Thị Lạc, Nguyễn Thị Minh Phương
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 613.1
Mô Tả Vật Lý: 271  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: