Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Điều dưỡng cơ bản 1
Số tập:
Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Linh, TS. Lê Văn An chủ biên
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 239  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Quản lý điều dưỡng: Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng
Số tập:
Tác giả: Lê Văn An, Hồ Duy Bính, Nguyễn thị Kim Hoa...
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2012
Số phân loại: 610.7/QU-105L
Mô Tả Vật Lý: 191  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: