Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Bệnh trẻ em
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Công Khanh, Lê Thanh Hải
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 618.92/H561D
Mô Tả Vật Lý: 703  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng nhi khoa cơ bản
Số tập:
Tác giả: Lê Thanh Hải
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 610.7/Đ309D
Mô Tả Vật Lý: 183  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: