Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Ký sinh trùng thực hành: Dùng đào tạo cử nhân kỹ thuật xét nghiệm y học
Số tập:
Tác giả: Lê Thị Xuân
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 614.55/K600S
Mô Tả Vật Lý: 239  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Ký sinh trùng y học
Số tập:
Tác giả: Trần Xuân Mai, Trần Thị Kim Dung, Phan Anh Tuấn, Lê Thị Xuân
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 616.01/K600S
Mô Tả Vật Lý: 564  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: