Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Sinh lý học lâm sàng cơ sở
Số tập:
Tác giả: J.H. Green; Ngô Thế Phương, Lê Thành Uyên, Phạm Đinh Lựu, Phạm Minh Đức, Trịnh Hùng Cường dịch
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1995
Số phân loại: 612
Mô Tả Vật Lý: 380  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Những con đường chẩn đoán trong y học lâm sàng
Số tập:
Tác giả: B.J.Essex; Lê Thành Uyên dịch; Trịnh Đức Tâm hiệu đính
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1992
Số phân loại: 619
Mô Tả Vật Lý: 165  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: