Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Quản lý bệnh viện
Số tập:
Tác giả: Lê Ngọc Trọng chủ biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 610.6
Mô Tả Vật Lý: 815  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Quy định về y đức và tiêu chuẩn phấn đấu
Số tập:
Tác giả: PGS.PTS. Lê Ngọc Trọng chủ biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1999
Số phân loại: 344.04
Mô Tả Vật Lý: 43  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: