Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới
Số tập: Tập 2
Tác giả: Lê Đăng Hà
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 616.9/B256TR
Mô Tả Vật Lý: 1238  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới
Số tập: Tập 1
Tác giả: Lê Đăng Hà
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 616.9/B256TR
Mô Tả Vật Lý: 1039  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: