Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Đừng bao giờ đi ăn một mình
Số tập:
Tác giả: Keith Ferrazzi, Tahl Raz; Trần Thị Ngân Tuyến dịch
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 650.1
Mô Tả Vật Lý: 464  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Ai che lưng cho bạn: Chương trình đột phá nhằm xây dựng mối quan hệ sâu sắc, tin cậy giúp kiến tạo thành công- và sẽ không để bạn thất bại
Số tập:
Tác giả: Keith Ferrazzi; Trần Thị Ngân Tuyến dịch
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 650.1
Mô Tả Vật Lý: 424  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: