Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Dược lâm sàng những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị Tập 2
Số tập: Sử dụng thuốc trong điều trị
Tác giả: Hoàng Thị Kim Huyền, Brouwers,J.R.B.J
Nhà Xuất Bản: Y Học
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 615.1/D557L
Mô Tả Vật Lý: 598  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dược lâm sàng: Những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị Tập 1
Số tập: Các nguyên lý cơ bản trong dược lâm sàng
Tác giả: Brouwers, J.R.B.J; Hoàng Thị Kim Huyền
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 615.0711/D557L
Mô Tả Vật Lý: 306  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: