Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Hóa dược -Dược lý III (Dược Lâm Sàng)
Số tập:
Tác giả: PGS.TS. Hoàng Thị Kim Huyền
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 615.19
Mô Tả Vật Lý: 179  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dược lâm sàng: Sách dùng đào tạo dược sỹ đại học
Số tập:
Tác giả: PGS.TS. Hoàng Thị Kim Huyền chủ biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2006
Số phân loại: 615
Mô Tả Vật Lý: 235  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dược lâm sàng: Sách dùng đào tạo dược sỹ đại học
Số tập:
Tác giả: PGS.TS. Hoàng Thị Kim Huyền chủ biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 615
Mô Tả Vật Lý: 235  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dược lâm sàng những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị Tập 2
Số tập: Sử dụng thuốc trong điều trị
Tác giả: Hoàng Thị Kim Huyền, Brouwers,J.R.B.J
Nhà Xuất Bản: Y Học
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 615.1/D557L
Mô Tả Vật Lý: 598  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chăm sóc dược
Số tập:
Tác giả: Hoàng Thị Kim Huyền
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 615.4/CH114S
Mô Tả Vật Lý: 272  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chăm sóc dược
Số tập:
Tác giả: Hoàng Thị Kim Huyền
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 615.4/CH114S
Mô Tả Vật Lý: 272  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chăm sóc dược
Số tập:
Tác giả: Hoàng Thị Kim Huyền
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 615.4/CH114S
Mô Tả Vật Lý: 272  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dược lâm sàng: Những nguyên lý cơ bản và sử dụng thuốc trong điều trị Tập 1
Số tập: Các nguyên lý cơ bản trong dược lâm sàng
Tác giả: Brouwers, J.R.B.J; Hoàng Thị Kim Huyền
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 615.0711/D557L
Mô Tả Vật Lý: 306  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dược động học những kiến thức cơ bản: Tài liệu học tập dành cho học viên trong và sau đại học
Số tập:
Tác giả: Hoàng Thị Kim Huyền
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 615.7/D557Đ
Mô Tả Vật Lý: 130  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: