Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Toán cao cấp: Dùng đào tạo bác sỹ đa khoa
Số tập: T.2
Tác giả: Hoàng Minh Hằng chủ biên
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 510
Mô Tả Vật Lý: 241  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tin học và ứng dụng trong y- sinh học: Dùng cho đào tạo bác sỹ y học cổ truyền
Số tập:
Tác giả: Hoàng Minh Hằng
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 005.3-610.285/T311H
Mô Tả Vật Lý: 231  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: