Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Động kinh (Lâm sàng thần kinh tập 4)
Số tập: T.4
Tác giả: PgS. TS. Hồ Hữu Lương
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2000
Số phân loại: 617.9
Mô Tả Vật Lý: 336  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Đau thắt lưng và thoát vị đĩa đệm
Số tập:
Tác giả: Hồ Hữu Lương
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 616.7/Đ111TH
Mô Tả Vật Lý: 251  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Khám lâm sàng hệ thần kinh
Số tập:
Tác giả: Hồ Hữu Lương
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 616.8/KH104L
Mô Tả Vật Lý: 443  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thoái hóa cột sống cổ và thoát vị đĩa đệm
Số tập:
Tác giả: Hồ Hữu Lương
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 617.031/TH404H
Mô Tả Vật Lý: 407  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: