Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Quảng gánh lo đi vui sống trong mọi hoàn cảnh
Số tập:
Tác giả: Dale Carnegie; Tâm An dịch
Nhà Xuất Bản: Dân Trí
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 158.1
Mô Tả Vật Lý: 303  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Đắc nhân tâm
Số tập:
Tác giả: Dale Carnegie; Nguyễn Văn Phước dịch
Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 158.1
Mô Tả Vật Lý: 318  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Quẳng gánh lo đi và vui sống: những ý tưởng tuyệt vời để sống thanh thản và hạnh phúc
Số tập:
Tác giả: Dale Carnegie;Mai Thị Bích Hạnh, Đỗ Thị Thùy Linh, Ngô Bích Tường Vân, Dương Ngọc Hân dịch
Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp, First News
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 311  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Đắc nhân tâm bằng nghệ thuật diễn thuyết
Số tập:
Tác giả: Dale Carnegie; Minh Đức dịch
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2012
Số phân loại: 158.1
Mô Tả Vật Lý: 332  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: