Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Dịch tễ học lâm sàng
Số tập: 2
Tác giả: Dương Đình Thiện chủ biên; Dương Thị Kiều Uyên thư ký biên soạn
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 614.4
Mô Tả Vật Lý: 347  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dịch tễ học lâm sàng
Số tập: T.1
Tác giả: Dương Đình Thiện
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2006
Số phân loại: 614.4
Mô Tả Vật Lý: 260  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thực hành dịch tễ học
Số tập:
Tác giả: PGS.TS. Dương Đình Thiện chủ biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1996
Số phân loại: 614.4
Mô Tả Vật Lý: 261  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: