Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS
Số tập: T.1
Tác giả: Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 519.5
Mô Tả Vật Lý: 295  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS
Số tập:
Tác giả: Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 519.5
Mô Tả Vật Lý: 179  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: