Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Điều dưỡng sản phụ khoa: Sách ddapf tạo cử nhân điều dưỡng
Số tập:
Tác giả: Cao Ngọc Thành
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 610.7/Đ309D
Mô Tả Vật Lý: 274  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Giáo trình kỹ năng lâm sàng ngoại khoa (Tài liệu nguồn)
Số tập:
Tác giả: Cao Ngọc Thành, Lê Đình Khánh
Nhà Xuất Bản: Đại học Huế
Năm xuất bản: 2013
Số phân loại: 617/GI-108TR
Mô Tả Vật Lý: 191  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: