Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Virus Y học
Số tập:
Tác giả: Cao Minh Nga
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 616.9/V313Y
Mô Tả Vật Lý: 241  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Vi khuẩn y học
Số tập:
Tác giả: Cao Minh Nga
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 616.9/V300KH
Mô Tả Vật Lý: 277  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: