Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Bệnh học nội khoa
Số tập:
Tác giả: BS. Nguyễn Đăng Thụ chủ biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2006
Số phân loại: 616.07
Mô Tả Vật Lý: 200  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kinh tế y tế cho các nước đang phát triển một công cụ sống còn
Số tập:
Tác giả: Anne Mills, Lucy Gilson; Bs. Nghiêm Xuân Đức, Bs. Nguyễn Đăng Thụ
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1994
Số phân loại: 610.633
Mô Tả Vật Lý: 104  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
610.633