Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Các kỹ năng đào tạo lâm sàng: Tài liệu giảng dạy giải quyết vấn đề
Số tập:
Tác giả: Rick Sullivan, Ron Magarick, Gary Bergthold, Ann Blouse, Noel Mc Intosh; Bs. Nghiêm Xuân Đức
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1995
Số phân loại: 610.6
Mô Tả Vật Lý: 199  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Y tế cộng đồng: Sách dành cho học viên
Số tập:
Tác giả: Bs. Nghiêm Xuân Đức
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1996
Số phân loại: 610.696
Mô Tả Vật Lý: 229  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lượng giá chất lượng dịch vụ
Số tập:
Tác giả: Bs. Nghiêm Xuân Đức dịch
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại: 610.6
Mô Tả Vật Lý: 228  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Kinh tế y tế cho các nước đang phát triển một công cụ sống còn
Số tập:
Tác giả: Anne Mills, Lucy Gilson; Bs. Nghiêm Xuân Đức, Bs. Nguyễn Đăng Thụ
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1994
Số phân loại: 610.633
Mô Tả Vật Lý: 104  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
610.633