Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Điều dưỡng nội - ngoại khoa
Số tập: T.3
Tác giả: Brunner, Suddarth; Bs. Đặng Xuân Lạng, Bs. Nguyễn Văn Huy dịch
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1996
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 476  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng nội - ngoại khoa
Số tập: T.1
Tác giả: Brunner, Suddarth; Bs. Đặng Xuân Lạng dịch
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1996
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 564  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng nội - ngoại khoa
Số tập: T.2
Tác giả: Brunner, Suddarth; Bs. Nguyễn Tiến Thịnh, DS. Nguyễn Ngọc Kiện dịch
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1996
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 382  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng nội - ngoại khoa
Số tập: T.4
Tác giả: Brunner, Suddarth; Bs. Đặng Xuân Lạng, Bs. Nguyễn Văn Cường dịch
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1996
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 620  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: