Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Hướng dẫn sử dụng kháng sinh
Số tập:
Tác giả: Ban tư vấn sử dụng kháng sinh -Bộ Y tế
Nhà Xuất Bản: Y Học
Năm xuất bản: 1994
Số phân loại: 615
Mô Tả Vật Lý: 235  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn sử dụng kháng sinh
Số tập:
Tác giả: Ban tư vấn sử dụng kháng sinh -Bộ Y tế
Nhà Xuất Bản: Y Học
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 615/H561D
Mô Tả Vật Lý: 246  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: