Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Y học cổ truyền
Số tập:
Tác giả: Vụ khoa học và đào tạo -Bộ y tế
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2006
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 197  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Châm cứu
Số tập:
Tác giả: Vụ khoa học và đào tạo -Bộ y tế
Nhà Xuất Bản: Y Học
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại: 615.8
Mô Tả Vật Lý: 162  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hóa dược
Số tập:
Tác giả: Vụ khoa học và đào tạo -Bộ y tế
Nhà Xuất Bản: Y Học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 615.19
Mô Tả Vật Lý: 298  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn sử dụng thuốc thiết yếu để điều trị một số bệnh thường gặp tại cộng đồng
Số tập:
Tác giả: Unicef-Bộ Y tế
Nhà Xuất Bản: Y Học
Năm xuất bản: 1996
Số phân loại: 615.4
Mô Tả Vật Lý: 145  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Lý luận cơ bản y học cổ truyền
Số tập:
Tác giả: Vụ khoa học và đào tạo -Bộ y tế
Nhà Xuất Bản: Y Học
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại: 615.8
Mô Tả Vật Lý: 99  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chăm sóc giảm nhẹ ở Việt Nam: Kết quả phân tích đánh giá nhanh thực trạng tại 5 tỉnh, thành phố
Số tập:
Tác giả: Bộ Y Tế
Nhà Xuất Bản: Cty Luck House Graphics
Năm xuất bản: 2006
Số phân loại: 615.6
Mô Tả Vật Lý: 70  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Xây dựng và triển khai các dự án y tế
Số tập:
Tác giả: Vụ khoa học và đào tạo -Bộ y tế
Nhà Xuất Bản: Y Học
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 610.6
Mô Tả Vật Lý: 375  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn sử dụng kháng sinh
Số tập:
Tác giả: Ban tư vấn sử dụng kháng sinh -Bộ Y tế
Nhà Xuất Bản: Y Học
Năm xuất bản: 1994
Số phân loại: 615
Mô Tả Vật Lý: 235  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cung ứng thuốc thiết yếu đẻ chăm sóc sức khỏe cho đối tượng chính sách, người nghèo, vùng nghèo
Số tập:
Tác giả: Bộ Y Tế
Nhà Xuất Bản: Y Học
Năm xuất bản: 1996
Số phân loại: 615.4
Mô Tả Vật Lý: 189  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn sử dụng kháng sinh
Số tập:
Tác giả: Ban tư vấn sử dụng kháng sinh -Bộ Y tế
Nhà Xuất Bản: Y Học
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 615/H561D
Mô Tả Vật Lý: 246  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: