Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Kỹ năng giao tiếp và giáo dục sức khỏe: Tài liệu hướng dẫn giáo viên các trường trung cấp y tế
Số tập:
Tác giả: Nguyễn Phiên, Bùi Thị Thu Hà
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 610.70046
Mô Tả Vật Lý: 135  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sức khỏe sinh sản (Dùng cho đào tạo cử nhân y tế công cộng)
Số tập:
Tác giả: TS. Bùi Thị Thu Hà
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 618.2
Mô Tả Vật Lý: 147  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: