Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Sinh học phân tử của tế bào Tập 1
Số tập:
Tác giả: Harvey Lodish, Arnold Berk, Chris A. Kaiser, Monty Krieger, Matthew P. Scott, Anthony Bretscher, Hidde Ploegh, Paul Matsudaira; Nguyễn Xuân Hưng, Nguyễn Ngọc Lương dịch
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 571.6
Mô Tả Vật Lý: 174  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sinh học phân tử của tế bào
Số tập: Tập 1
Tác giả: Harvey Lodish, Arnold Berk, Chris A. Kaiser, Monty Krieger, Matthew P. Scott, Anthony Bretscher, Hidde Ploegh, Paul Matsudaira; Nguyễn Xuân Hưng, Nguyễn Ngọc Lương dịch
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 571.6
Mô Tả Vật Lý: 284  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
Cung cấp các thông tin súc tích và cập nhật về hoạt động của tế bào ở mức phân tử. Tổng hợp các kiến thức thiết yếu trong sinh học tế bào, di truyền học, hệ gene học, hóa sinh học và sinh học phát triển, đồng thời đưa ra rất nhiều ví dụ minh họa trong y học, công nghệ sinh học và sinh học thực vật. Đưa ra những giải thích chi tiết về các phương pháp và kỹ thuật mà các nhà khoa học đã dùng để khám phá ra các tri thức đó. Bạn đọc có thể nắm vững hơn các công nghệ cần thiết để đi sâu hơn vào các lĩnh vực nghiên cứu mới mẻ này. Sinh học phân tử của tế bào -Tập 1 gồm 3 chương: • Chương 1. Phân tử, Tế bào và Sự Tiến hoá • Chương 2. Cơ sở hóa học • Chương 3. Cấu trúc và chức năng của protein. Đây là bản cập nhật theo ấn bản 7 của Molecular Cell Biology được đưa vào nội dung nhiều tiến bộ ngoạn mục trong bốn năm vừa qua trong lĩnh vực Y Sinh học.
 
Sinh học phân tử của tế bào: Sự sinh trưởng và phát triển của tế bào
Số tập: Tập 5
Tác giả: Harvey Lodish, Arnold Berk, Chris A. Kaiser,...
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 571.6
Mô Tả Vật Lý: 424  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
Chứa đựng các thông tin súc tích và cập nhật về hoạt động của tế bào ở mức phân tử. Cuốn sách tổng hợp các kiến thức thiết yếu trong sinh học tế bào, di truyền học, hệ gene học, hóa sinh học và sinh học phát triển, đồng thời đưa ra rất nhiều ví dụ minh họa trong y học, công nghệ sinh học và sinh học thực vật. Đưa ra những giải thích chi tiết về các phương pháp và kỹ thuật mà các nhà khoa học đã dùng để khám phá ra các tri thức đó. Bạn đọc có thể nắm vững hơn các công nghệ cần thiết để đi sâu hơn vào các lĩnh vực nghiên cứu mới mẻ này.Nội dung đề cập đến sự sinh trưởng và phát triển của tế bào, gồm 5 chương: Chương 20: Hợp nhất tế bào thành mô Chương 21: Tế bào gốc, Bất đối xứng tế bào và Sự chết của tế bào Chương 22: Tế bào thần kinh Chương 23: Miễn dịch học Chương 24: Ung thư