Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 265)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10First ォ Back · Next » Last
 
Điều dưỡng hồi sức cấp cứu
Số tập:
Tác giả: GS.TS. Nguyễn Đạt Anh
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 239  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
Số tập: 1
Tác giả: TS. Đỗ Đình Xuân; Ths. Trần Thị Thuận
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 610.730.2
Mô Tả Vật Lý: 338  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
Số tập: 2
Tác giả: TS. Đỗ Đình Xuân; Ths. Trần Thị Thuận
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 610.730.2
Mô Tả Vật Lý: 379  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sổ tay điều dưỡng cộng đồng
Số tập:
Tác giả: Bs. Nguyễn Thượng Hiền; CN. Nguyễn Thị Tĩnh; Ths. Trần Văn Phương; CN. Phạm Đức Mục
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 347  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng sản phụ khoa
Số tập:
Tác giả: PGS.TS. Cao Ngọc Thành
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 274  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng nhi khoa
Số tập:
Tác giả: ThS. BSCKII. Đinh Ngọc Đệ
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2006
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 399  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng ngoại 2
Số tập: 2
Tác giả: PGS.Ts.Bs Nguyễn Tấn Cường
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 283  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng ngoại 1
Số tập: 1
Tác giả: PGS.Ts.Bs Nguyễn Tấn Cường
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 251  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng ngoại khoa
Số tập:
Tác giả: ThS. Bs. Trần Việt Tiến
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 271  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng nội ngoại khoa (Dùng cho đào tạo hộ sinh trung cấp)
Số tập: Dùng cho đào tạo hộ sinh trung cấp
Tác giả: ThS. BS. Ngô Huy Hoàng, ThS. Bs. Trần Việt Tiến
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2008
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 283  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng cấp cứu hồi sức
Số tập:
Tác giả: BSCKI. Phạm Văn Ruân
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 75  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng chuyên khoa hệ nội
Số tập: Phần thần kinh - Tâm thần
Tác giả: Ths. Trương Tuấn Anh
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 103  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Câu hỏi tự lượng giá điều dưỡng nhi khoa
Số tập:
Tác giả: ThS. BSCKII. Đinh Ngọc Đệ
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 219  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng chuyên khoa hệ ngoại: Tai mũi họng, mắt, răng hàm mặt
Số tập:
Tác giả: BsCKI. Phạm Thị Kim Dung, Bs. Cù Thị Định, Ths. Bùi Thị Tuyết Anh
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 314  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chuyện không nhỏ về thuốc và sức khỏe
Số tập:
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Hữu Đức
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2015
Số phân loại: 615.1
Mô Tả Vật Lý: 320  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Đi tìm lẽ sống
Số tập:
Tác giả: Viktor E. Frankl; Đặng Ngọc Thanh Thảo biên dịch
Nhà Xuất Bản: Tổng Hợp
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 158.1
Mô Tả Vật Lý: 220  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tương lai của quyền lực
Số tập:
Tác giả: Joseph S. Nye; Tâm Hiền dịch
Nhà Xuất Bản: Thông tin và Truyền thông
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 813.6
Mô Tả Vật Lý: 492  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Công thức thành công: Những bí quyết thành công vượt thời gian của Napoleon Hill
Số tập:
Tác giả: Don M. Green; Trần Thụy Hương Quỳnh dịch
Nhà Xuất Bản: Thế giới
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 650.13
Mô Tả Vật Lý: 274  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bàn về quốc hội và những thách thức của khái niệm
Số tập:
Tác giả: T.S Nguyễn Tiến Dũng
Nhà Xuất Bản: Chính trị quốc gia sự thật
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 340.115
Mô Tả Vật Lý: 351  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tư duy có hệ thống: Tư duy đúng hướng trong thời đại quá tải thông tin
Số tập:
Tác giả: Daniel J. Levitin; Hoàng Việt dịch
Nhà Xuất Bản: Lao động - Xã hội
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 606  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: