Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Điều dưỡng nhi khoa
Số tập:
Tác giả: Đinh Ngọc Đệ
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2006
Số phân loại: 610.7/Đ309D
Mô Tả Vật Lý: 399  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Câu hỏi tự lượng giá điều dưỡng nhi khoa
Số tập:
Tác giả: ThS. BSCKII. Đinh Ngọc Đệ
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 219  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Câu hỏi lượng giá chăm sóc sức khỏe trẻ em: Dùng cho đào tạo hệ đại học điều dưỡng
Số tập:
Tác giả: Đinh Ngọc Đệ
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 618.92/C125H
Mô Tả Vật Lý: 311  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chăm sóc sức khỏe trẻ em: Dùng cho đào tạo cử nhân ngành điều dưỡng
Số tập:
Tác giả: Đinh Ngọc Đệ, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Kim Hà, ...
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 618.9234/CH114S
Mô Tả Vật Lý: 267  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: