Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Kỹ thuật xét nghiệm huyết học và truyền máu ứng dụng trong lâm sàng
Số tập:
Tác giả: Đỗ Trung Phấn
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 612.01/K600TH
Mô Tả Vật Lý: 386  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Truyền máu hiện đại ứng dụng trong điều trị bệnh
Số tập:
Tác giả: Đỗ Trung Phấn
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 611.1/TR527M
Mô Tả Vật Lý: 587  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bài giảng huyết học- truyền máu
Số tập:
Tác giả: Đỗ Trung Phấn
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 611.103/B103GI
Mô Tả Vật Lý: 415  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tế bào gốc và bệnh lý tế bào gốc tạo máu chẩn đoán - phân loại - điều trị
Số tập:
Tác giả: Đỗ Trung Phấn
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2019
Số phân loại: 616.02774/T250B
Mô Tả Vật Lý: 478  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: