Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Biến hóa sinh học thuốc
Số tập:
Tác giả: K.M.Lakin, Iu.F.Krulov; Đỗ Trung Đàm dịch
Nhà Xuất Bản: Mir- Maxcơva, Y học
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại: 615.704
Mô Tả Vật Lý: 392  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thuốc giảm đau chống viêm và các phương pháp nghiên cứu tác dụng dược lý
Số tập:
Tác giả: Đỗ Trung Đàm
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2017
Số phân loại: 615/TH514GI
Mô Tả Vật Lý: 685  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: