Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Cấp cứu ngoại khoa: Tiêu hóa
Số tập:
Tác giả: Đặng Hanh Đệ chủ biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 616.3
Mô Tả Vật Lý: 203  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bệnh học ngoại khoa: Dùng đào tạo y sỹ trung cấp
Số tập:
Tác giả: GS. Đặng Hanh Đệ chủ biên
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 616.07
Mô Tả Vật Lý: 183  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cấp cứu ngoai khoa: Nhi khoa
Số tập:
Tác giả: GS. Đặng Hanh Đệ chủ biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại: 618.92
Mô Tả Vật Lý: 2005  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phẫu thuật cấp cứu tim mạch và lồng ngực
Số tập:
Tác giả: GS. Đặng Hanh Đệ chủ biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 617.4
Mô Tả Vật Lý: 231  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: