Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Bệnh học ngoai khoa: Dùng cho đào tạo y sỹ trung cấp
Số tập:
Tác giả: Đặng Hanh Đệ
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 616.07
Mô Tả Vật Lý: 183  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cấp cứu ngoại khoa: Tiêu hóa
Số tập:
Tác giả: Đặng Hanh Đệ chủ biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 616.3
Mô Tả Vật Lý: 203  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Bệnh học ngoại khoa: Dùng đào tạo y sỹ trung cấp
Số tập:
Tác giả: GS. Đặng Hanh Đệ chủ biên
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 616.07
Mô Tả Vật Lý: 183  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cấp cứu ngoai khoa: Nhi khoa
Số tập:
Tác giả: GS. Đặng Hanh Đệ chủ biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại: 618.92
Mô Tả Vật Lý: 2005  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phẫu thuật cấp cứu tim mạch và lồng ngực
Số tập:
Tác giả: GS. Đặng Hanh Đệ chủ biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2001
Số phân loại: 617.4
Mô Tả Vật Lý: 231  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Phẫu thuật tại bệnh viện huyện
Số tập:
Tác giả: John Cook, Balu Sankaran, Ambrose E.O. Wasunna; Đặng Hanh Đệ, Trịnh Đức Tâm dịch
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1992
Số phân loại: 617.002
Mô Tả Vật Lý: 229  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cấp cứu ngoại khoa T.2
Số tập: T.2
Tác giả: Đặng Hanh Đệ
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 617.10260711/C123C
Mô Tả Vật Lý: 595  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Cấp cứu ngoại khoa T.1
Số tập: T.1
Tác giả: Đặng Hanh Đệ
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2010
Số phân loại: 617.10260711/C123C
Mô Tả Vật Lý: 567  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Chẩn đoán và điều trị các bệnh ngoại khoa
Số tập:
Tác giả: Đặng Hanh Đệ
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2013
Số phân loại: 617CH121Đ
Mô Tả Vật Lý: 951  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: