Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Dược lý học (Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa)
Số tập: T.2
Tác giả: GS. TS. Đào Văn Phan
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 615
Mô Tả Vật Lý: 263  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dược lý học (Dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa)
Số tập:
Tác giả: GS.TS.Đào Văn Phan
Nhà Xuất Bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2009
Số phân loại: 615
Mô Tả Vật Lý: 247  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Thuốc sử dụng trong gây mê
Số tập:
Tác giả: GS. Nguyễn Thụ, PGS.TS. Đào Văn Phan, ThS. Công Quyết Thắng
Nhà Xuất Bản: Y Học
Năm xuất bản: 2000
Số phân loại: 615.78
Mô Tả Vật Lý: 301  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dược lý học: Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng
Số tập:
Tác giả: Đào Văn Phan
Nhà Xuất Bản: Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2014
Số phân loại: 615.7/D557L
Mô Tả Vật Lý: 238  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: