Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Thêm chút khôn khéo cho đời hanh thông
Số tập:
Tác giả: Xuân Nguyễn
Nhà Xuất Bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2016
Số phân loại: 153.6
Mô Tả Vật Lý: 274  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
Viết về việc sở hữu khả năng khôn khéo, khả năng tiếp nhận, kiểm soát và đánh giá cảm xúc. Ứng dụng những kỹ năng này vào việc chi phối giao tiếp xã hội tạo nên những con người tài năng.