Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

Số lượng ấn phẩm 1-20 (trong 475)
Page:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10First ォ Back · Next » Last
 
Chăm sóc điều dưỡng cộng đồng
Số tập: T.2
Tác giả: Đặng Xuân Lang, Nguyễn Văn Huy
Nhà Xuất Bản: Y Học
Năm xuất bản: 1997
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 490  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Sổ tay điều dưỡng cộng đồng
Số tập:
Tác giả: Bs. Nguyễn Thượng Hiền; CN. Nguyễn Thị Tĩnh; Ths. Trần Văn Phương; CN. Phạm Đức Mục
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 347  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng truyền nhiễm thần kinh, tâm thần
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 307  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng sản phụ khoa: Sách ddapf tạo cử nhân điều dưỡng
Số tập:
Tác giả: Cao Ngọc Thành
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 610.7/Đ309D
Mô Tả Vật Lý: 274  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng nhi khoa
Số tập:
Tác giả: Đinh Ngọc Đệ
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2006
Số phân loại: 610.7/Đ309D
Mô Tả Vật Lý: 399  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng cấp cứu hồi sức
Số tập:
Tác giả: BSCKI. Phạm Văn Ruân
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 75  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng chuyên khoa hệ nội
Số tập: Phần thần kinh - Tâm thần
Tác giả: Ths. Trương Tuấn Anh
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 103  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng chuyên khoa hệ ngoại: Tai mũi họng, mắt, răng hàm mặt
Số tập:
Tác giả: BsCKI. Phạm Thị Kim Dung, Bs. Cù Thị Định, Ths. Bùi Thị Tuyết Anh
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 314  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng cộng đồng
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2005
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 195  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng sản phụ khoa
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2000
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 267  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Điều dưỡng sản phụ khoa
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1996
Số phân loại: 610.7
Mô Tả Vật Lý: 267  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Miễn dịch học
Số tập:
Tác giả: Hoàng Trọng Quang
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2006
Số phân loại: 614.4
Mô Tả Vật Lý: 376  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Vệ sinh môi trường - Dịch tễ
Số tập: 1
Tác giả: Đào Ngọc Phong chủ biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại: 614.4
Mô Tả Vật Lý: 475  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Vệ sinh môi trường - Dịch tễ
Số tập: 2
Tác giả: Đào Ngọc Phong chủ biên
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 1998
Số phân loại: 614.4
Mô Tả Vật Lý: 480  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dịch tễ học lâm sàng
Số tập: 2
Tác giả: Dương Đình Thiện chủ biên; Dương Thị Kiều Uyên thư ký biên soạn
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 614.4
Mô Tả Vật Lý: 347  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dịch tễ học lâm sàng
Số tập: T.1
Tác giả: Dương Đình Thiện
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2006
Số phân loại: 614.4
Mô Tả Vật Lý: 260  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Ký sinh trùng: Sách đào tạo bác sĩ đa khoa
Số tập:
Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Thân
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 614.55
Mô Tả Vật Lý: 330  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Khoa học môi trường và sức khỏe môi trường: Phần sức khỏe nghề nghiệp (Sách đào tạo bác sĩ đa khoa)
Số tập:
Tác giả: PGS. TS.Nguyễn Thị Thu
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2007
Số phân loại: 613.1
Mô Tả Vật Lý: 118  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Dinh dưỡng bảo vệ bà mẹ, thai nhi và phòng bệnh mạn tính
Số tập:
Tác giả: GS.TS.BS. Bùi Minh Đức, GS.TS.BS Phan Thị Kim
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2013
Số phân loại: 613.2
Mô Tả Vật Lý: 339  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Ký sinh vật y học: Tài liệu dùng trong các trường trung học y tế
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Y học
Năm xuất bản: 2004
Số phân loại: 616.96
Mô Tả Vật Lý: 233  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: