Xin chào (Chi Tiết

Dạng tài liệu: Số định danh
Số phân loại Tiêu Đề Đề Mục Số ISBN
Tác giả : Nhà xuất bản Số ISSN
Nhan đề :
Từ Khóa :          
         
   

Kết quả tìm kiếm

 
Đúng việc: Một góc nhìn về câu chuyện khai minh
Số tập:
Tác giả:
Nhà Xuất Bản: Tri Thức
Năm xuất bản: 2018
Số phân loại: 158.1
Mô Tả Vật Lý: 326  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt:
 
Tư duy như một hệ thống
Số tập:
Tác giả: David Bohm;Tiết Hùng Thái dịch, Chu Trung Can hiệu đính
Nhà Xuất Bản: Tri thức
Năm xuất bản: 2011
Số phân loại:
Mô Tả Vật Lý: 362  trang
File Đính Kèm :
 
Tóm Tắt: